MỘT SÔ LƯU Ý CHO NGƯỜI MỚI LẬP NICK

Ngày đăng: 16/09/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


EXP: 300x Drop: 30% -Khởi tạo nhân vật: lv400 5 lần rs

Lệnh cơ bản trong game ae cần biết:

/reset auto ( reset nvat trong game ve lv 1)

/taydiem (cộng lại ponit)

/taymaster (cộng lại điểm master)

/money 999999 ( lấy zen)

/tanthu ( set đồ+ panda hỗ trợ 1 ngày)

Bán wing 2 các loại trong shop  bar loren

Lưu ý: có thẻ dùng panda + bùa thiên sứ để train nhanh hơn, mua trong X shop ingame