Tổng hợp thời gian siêu boss máy chủ

Ngày đăng: 04/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


1 . Sự kiện Boss vàng (Tiêu diệt boss nhận 100-200 wcoin/1con)

– Xuất hiện tại map loren mỗi loại 3 con

– Thời gian boss vàng: Bắt đầu từ xuất hiện từ 00h00 cứ 2 tiếng sau xuất hiện 1 lần

– Săn boss ném bo đồ không dùng đến anh em có thể bán ở ncp bán đồ exp tỉ lệ 30% thành công để nhận 500 wcoin 1 món

2 . Sự kiện Phù thủy trắng (tiêu diệt phù thủy trắng rơi 5 chaos)

– Xuất hiện ngẫu nhiên tại 3 map: Lorencia, Noria, Devias

– Thời gian xuất hiện: Bắt đầu từ 00h50 4 tiếng sau xuất hiện 1 lần

3 . Blood Castle 8

– Drop ngọc trong BC8 x3 ở ngoài. Exp Master trong BC8 cũng cao hơn ở ngoài, ae train master trong bc8 sẽ nhanh hơn ở ngoài

– Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 00h30 Cứ 2h sau lại có sự kiện

4 . Chaos Castle 7

– Win CC7 sẽ nhận được 10 chao hoặc đồ thần ngẫu nhiên.

– Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 1h00 cứ 2h sau lại có sự kiện

5 . Kundun (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

– Drop đồ thần

– Kundun sẽ xuất hiện ở Kalima 7 sau khi chết 4 tiếng sau Kundun sẽ hồi sinh, ngoài ra KD còn xuất hện ở sự kiện siêu boss đợt 3 diễn ra tại Lorencia số lượng 2 con

6 . Medusa (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

– Drop ngẫu nhiên đồ 380 hoặc đồ tím 400, item custom (4 tiếng hồi sinh)

7 . Erohim (Tiêu diệt nhận đc 2000 Wcoin)

– Drop ngẫu nhiên đồ 380 hoặc đồ tím 400

8 . Quỷ vương (Tiêu diệt nhận đc 3000 Wcoin)

– Xuất hiện trong đợt 1 của sự kiện siêu boss. Quỷ vương sẽ không drop đồ, tiêu diệt để nhận wcoin

9 . Rồng quỷ (Tiêu diệt nhận đc 5.000 Wcoin)

– Drop đồ 380 và Đồ tím 400 ngẫu nghiên từ 1 đến 2 dòng socket và Ngọc custom các loại

10 . Rồng 2 đầu (Tiêu diệt nhận đc 5.000 Wcoin)

– Drop đồ 380 và Đồ tím 400 ngẫu nghiên từ 1 đến 2 dòng socket và Ngọc custom các loại

12 . Hỏa kỳ lân (Tiêu diệt nhận đc 5.000 Wcoin)

– Drop đồ 380 và Đồ tím 400 ngẫu nghiên từ 1 đến 2 dòng socket và Ngọc custom các loại

13 . Sự kiện siêu boss (Tiêu diệt các loại boss để nhận thưởng)

– Bắt đầu vào 19h30 hàng ngày